نرخ های بهره بانک مرکزی

نرخ های بهره بانک مرکزی

جدول نرخ های بانک مرکزی با نشان دادن نرخ‌های بهره رسمی برای بانک‌های مرکزی بزرگ در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، منطقه آسیا-اقیانوسیه و آفریقای جنوبی، نمایی کلی از سیاست‌های بانک مرکزی جهانی را ارائه می‌دهد.

داده ها شامل مقادیر جاری و همچنین تاریخ ها و مقادیر آخرین تغییرات (دلتا) می باشد.

در جدول زیر پس از هر تصمیم جدید نرخ بهره به روز می شود. داده های نمایش داده شده را می توانید از طریق تنظیمات سفارشی کنید