احساسات معامله گران فارکس

احساسات معامله گران فارکس

احساسات معامله گران فارکس

این نمودار درصدهای فعلی موقعیت های طولانی (خرید) و کوتاه (فروش) را در جریان تراکنش نمایش می دهد. احساسات بازار به‌ عنوان تفاوت بین این دو تعریف می‌شود، با نمودارهای منفی قرمز که احساسات «فروش» را نشان می‌دهد و موارد مثبت سبز نشان‌دهنده احساسات «خرید» است. داده ها هر 30 دقیقه به روز می شوند.

ابزارهای موجود شامل جفت ارزهای مختلف فارکس و CFD ها، سهام و شاخص می باشد. علاوه بر این، نمودار فعلی اطلاعات جمع آوری شده را برای ارزهای متعدد ارائه می دهد.

احساسات تاریخی جفت ارزهای بازار فارکس

جدول تاریخی احساسات معامله گران فارکس نشان می دهد که آیا موقعیت های خرید (خرید) بر موقعیت های کوتاه (فروش) در معاملات جفت ارزهای مختلف فارکس غالب است یا خیر. اعداد نمایش داده شده تفاوت بین درصد موقعیت های خرید و فروش در جریان تراکنش هستند، با قرائت های منفی قرمز رنگ احساسات “فروش” و اعداد مثبت سبز – احساسات “خرید” را نشان می دهد. داده ها هر 30 دقیقه به روز می شوند.

توجه داشته باشید که این احساسات برای مصرف کنندگان نقدینگی و ارائه دهندگان نقدینگی به طور جداگانه اندازه گیری می شود.