آرشیو مطالب

لغت نامه بورس بر اساس حرف ش

لغت نامه بورس بر اساس حرف ش

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه بورس بر اساس حرف ش ** شبه پول به مجموع سپرده‌های مدت‌دار و سپرده‌های پس انداز مردم نزد بانک‌ها که نسبت به اسکناس و…