آرشیو مطالب

لغت نامه فارکس بر اساس حرف Z

لغت نامه فارکس بر اساس حرف Z

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف Z ** Z Certificate گواهينامه زد گواهينامه ای که بانک انگليس برای مؤسسات تنزيل صادر می کند تا بتوانند در…
لغت نامه فارکس بر اساس حرف W

لغت نامه فارکس بر اساس حرف W

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف W ** Wage drift ما به التفاوت ميان پايه حقوق و درآمدواقعی.درآمد واقعی عبارت است از پايه حقوق به اضافۀ…
لغت نامه فارکس بر اساس حرف V

لغت نامه فارکس بر اساس حرف V

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف V ** Value added tax ماليات بر ارزش افزوده-مالياتی که بر هر مرحله صنعت و توزيع وضع میشودو اساس آن…
لغت نامه فارکس بر اساس حرف U

لغت نامه فارکس بر اساس حرف U

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف U ** U.S Dollar Index USDX شاخص دلار-شاخصی که ارزش دلار را در برابر سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار…
لغت نامه فارکس بر اساس حرف T

لغت نامه فارکس بر اساس حرف T

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف T ** T Bill اسناد خزانه Take Profit Order حدسود-دستوری از طرف معامله گر برای پايان دادن به معامله در…
لغت نامه فارکس بر اساس حرف S

لغت نامه فارکس بر اساس حرف S

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف S ** S&P – Standard and Poors إس اند پي،استاندارد اند پورز-موسسه اي است امريکايي که کارش تعيين و ارزيابي…
لغت نامه فارکس بر اساس حرف R

لغت نامه فارکس بر اساس حرف R

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف R ** Rally بهبود مجدد-بهبود قيمت پس از يک دوره رکود و کسادی افزايش چشمگير قيمت اوراق بهادار،کالا يا کل…

مطالب جدید