آرشیو مطالب

لغت نامه بورس بر اساس حرف م

لغت نامه بورس بر اساس حرف م

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه بورس بر اساس حرف م ** مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (Capital Asset Pricing Model) که به اختصار به آن مدل…