محاسبه آنلاین اندازه موقعیت

اندازه موقعیت را در واحد پول پایه بر اساس مقدار در معرض خطر و حد ضرر محاسبه کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای