محاسبه آنلاین اندازه موقعیت

محاسبه آنلاین اندازه موقعیت -

محاسبه آنلاین اندازه موقعیت

با استفاده از ابزار محاسبه آنلاین اندازه موقعیت،  را بر حسب واحد پول پایه بر اساس مقدار در معرض خطر و حد ضرر محاسبه کنید.

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای