محاسبه آنلاین اندازه موقعیت

محاسبه آنلاین اندازه موقعیت

محاسبه آنلاین اندازه موقعیت

با استفاده از ابزار محاسبه آنلاین اندازه موقعیت،  را بر حسب واحد پول پایه بر اساس مقدار در معرض خطر و حد ضرر محاسبه کنید.

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای