آرشیو مطالب

سیاست های پولی و اثر آن بر اقتصاد

سیاست های پولی و اثر آن بر اقتصاد

بدون دیدگاه
مقدمه: سیاست های پولی سیاست های پولی، سیاست‌های اقتصادی هستند که حجم و افزایش نرخ عرضه‌ی پول در اقتصاد را با توجه به شرایط موجود مدیریت می‌کنند. این سیاست‌ها در…

مطالب جدید