آرشیو مطالب

لغت نامه بورس بر اساس حرف ض

لغت نامه بورس بر اساس حرف ض

بدون دیدگاه
کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه بورس بر اساس حرف ض ** ضریب آلفا یکی از شاخص‌های بررسی عملکرد شرکت‌ها یا صندوق‌های سرمایه گذاری، ضریب آلفا است. این معیار بیشتر…