لغت نامه فارکس بر اساس حرف M

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف M

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف M

**

M0
پول در گردش، فقط در بريتانياکاربرد دارد

M1
حجم پول إم يک-مجموع پول نقد در گردش و حساب های سپرده ديداری مردم در بانک های تجاری. تعريف کشور ها از حجم پول إم 1 دقيقآ يکسان نيست وبين تعاريفی که مسئولان مالی کشورها برای إم 1 قائلند تفاوت هايی به چشم می خورد

machin tool
ابزار ماشيني

Maintenance
حداقل سپرده لازم برای انجام معامله که مشتری بايد آن را هميشه در حساب خود داشته باشد

Majors
ارزهای عمده- متداول ترين جفت های ارزی که در بازار بازار ارز مورد معامله قرار می گيرند و عبارتند از
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD and AUD/USD

Make a Market
بازار سازی-به فعاليت معامله گری گفته می شود که برای سهام يا اوراق بهادارو غيره هم قيمت خريد و هم مظنه فروش ارائه می دهد و آمادگی اين را دارد که هر زمان لازم باشد سهام مذکور را به همان نرخ بخرد يا بفروشد

Managed Float
شناوری هدايت شده-دخالت مستمر مراجع مالی دولتی از جمله بانک مرکزی در بازار ارزی به منظور تثبيت نرخ ارز يا يا سوق دادن آن در جهت مورد نظر

Manufacturing I/S Ratio – Canada
نسبت موجودی انبار به سفارشات ارسالی بخش توليد-ازجمله شاخص های اقتصادی کانادا که با بررسی نسبت ميان کالاهای فروش نرفته و موجود در انبار کارخانجات و ميزان کالاهای ارسال شده آنان نشان می دهد که وضعيت تقاضای بازار به چه صورت است.افزايش کالاهای موجود در انبار نشانه کاهش ميزان تقاضا است.بنابراين اگر حاصل اين نسبت بيش از 1 باشد به معنی افزايش کالاهای موجود در انبار و کاهش تقاضا است و اگر کمتر از 1 باشد نشانه کاهش ميزان کالاهای موجود در انبار و افزايش تقاضا است

Manufacturing Shipments
نسبت موجودی انبار به سفارشات ارسالی بخش توليد-از شاخص های اقتصادی کانادا است و عبارت است از نسبت ميان کالاهای موجود در انبار و فروخته نشده به سفارشات ارسال شده مؤسسات توليدی.اين شاخص وضعيت ميزان توليد را نسبت به نياز بازار نشان می دهد.ارقام بيشتر از يک نشان دهنده کاهش تقاضای بازار و زيادتر شدن ذخيره انبارو رقم کمتراز يک نشان دهنده افزايش تقاضا و کاهش موجودی انباراست.نسبت ذخيره انبار به سفارشات ارسالی يکی از مؤلفه های «شاخص پيشرو اقتصادی» کاناداست

Margin
وديعه-پولي که براي حفظ يک معامله لازم است و ما برای باز کردن يک معامله يا در اصطلاح پوزيشن نياز داريم.به طور مثال برای باز کردن يک پوزيشن با سايز صد هزار دلار و با لوريج 1:200فقط پانصد دلار لازم است و به همين صورت برای همين پوزيشن با لوريج 1:100 حدود هزار دلار مارجين بسته به نوع جفت ارزی لازم می باشد

Margin Call
درخواست تکميل وديعه-وقتی مبلغ به وديعه گذاشته شده در حساب يک معامله گر-مارجين- به ميزانی کمتر از حداقل سپرده لازم برسد يا اينکه فرد بخواهد معاملات خريد و فروش بيشتری انجام دهد و سپرده اش ناکافی باشد،کارگزار ازاو می خواهد تا اقدام به تکميل سپرده خود نمايد

Marginal Risk
احتمال اينکه مشتری پس از انعقاد يک قرارداد سلف ورشکست شود و قادر به انجام تعهد خود نباشد

Mark to Market
به روز رساندن حساب مشتری-ثبت روزانه قيمت و ارزش سهام يا حساب معامله گران به منظور محاسبه سود و زيان آنها يا تائيد وجود حداقل وديعه لازم برای انجام يا ادامه معامله

Market Close
بسته شدن بازار-ساعتی از روز که کار روزانه بازار تعطيل می شود.گرچه در بازاربين المللی 24 ساعته بازار ارز هيچ ساعت رسمی برای بسته شدن بازار وجود ندارد ولی ساعت 5:000 بعد از ظهر به وقت نيويورک به عنوان ساعت بسته شدن بازار شناخته شده است

Market Maker
بازارساز-معامله گری که به طور منظم در بازار مظنه خريد و فروش سهام واوراق بهادار رااعلام می کند و آمادگی اين را دارد که هر وقت لازم باشد سهام مذکور را به همان قيمت بخرد يا بفروشد

Market Order
دستوری که بر طبق آن معامله بايد سريعآ و بدون فوت وقت به بهترين نرخی که درآن زمان در بازار موجود است انجام شود

Market Rate
نرخ بازار-نرخ روز يک جفت ارزي

Market Risk
ريسک بازار-گاهی اوقات در اثر فشارهای معمول بازار نوساناتی در قيمت سهام واوراق بهاداری که مورد معامله قرار گرفته اند ايجاد می شود که به آن ريسک بازارگفته می شود

Market Timing
معامله بر اساس تشخيص روند بازار-کوشش برای پيش بينی روند بازار و سرمايه گذاری براساس پيش بينی های مذکور. اين پيش بينی ها معمولآ از طريق بررسی حجم معاملات، شاخص های اقتصادی و آخرين قيمت هاصورت می گيرد

Market Value
قيمت بازار
آخرين قيمت فروش اوراق بهادار يا قيمت پيشنهادي فروش يا خريد دربازار سهام خارج بورس

Markup
premium رجوع شود به

Maturity
موعد پرداخت تاريخ سررسيد تعهدات مالي

Maturity Date
تاريخ سررسيد موعد
الف-اخرين روز براي انجام معامله اوراق بهادار
ب-موعد سررسيد اوراق قرضه که در آن تاريخ ارزش اسمي اوراق مذکور به خريدار داده خواهد شد.گاهي اوقات موعد سررسيد، يک تاريخ مشخص نيست،بلکه يک محدوده زماني است که در طي آن،مبلغ مزبور قابل پرداخت است

MBA
انجمن بانک هاي رهني امريکا

Merchandise Trade Balance
مانده تجاری کالاها
ما به التفاوت بين ارزش کالاهای صادر شده و وارد شده به استثناء کالاهای خدماتی

Micro economics
اقتصاد خرد-مطالعه رفتار اقتصادی واحد های کوچک اقتصادی مانند رفتارهای اقتصادی افراد مشتری،خانوارهايا موسسات کوچک اقتصادی

Microcredit
تامين اعتبار خرد، اعتبار خرد
الف-اعطای وام های بسيار کم با نرخ بهره جزيی-اينگونه وام ها به افراد کم درآمدی داده می شود که برای شروع يک کار جديد نياز به سرمايه ای جزيی دارند يا به شرکت هايی که برای تاسيس نياز مند چنين سرمايه ای هستند
ب-وام های کوچک با نرخ بهره بسيار کم که يا برای ايجاد خوداشتغالی به افراد داده می شود يا برای تاسيس در اختيار شرکتها قرار می گيرد

Mid price or middle rate
قیمت میانه دو قیمت مختلف بازار ، که معدل بین قیمت خرید و فروش که توسط افرادی که در بازار هستند مشخص می گردد

Mine and Yours
اصطلاحاتي که معامله گران،مخصوصا معامله گران بازار ارز براي اعلان دستور خريد يا فروش در تالار معاملات از آنها استفاده مي کنند.
معامله گراگر قصدخريدداشته باشد ميگويد يا تايپ ميکند:«ماين»يعني«مال من» واگر بخواهد بفروشد از عبارت «يورز» يعني «مال شما» استفاده ميکند

Minimum price fluctuation
حداقل نوسان قيمت-کمترين افزايش قيمت ممکن در يک قرارداد معامله آتی

Mio
ميليون

MITI
وزیر صنعت و تجارت ژاپن

MM
Money Markets
بازارهای پولی

MOF
وزارت دارايی

Momentum
اندازه حرکت-ميزان گرايش يک جفت ارزی برای ادامه روند صعودی يا نزولی

Monetary Base Japan
پايه پولی-کل پولهای در گردش به صورت اسکناس و سکه که توسط بانک مرکزی در اقتصاد کشور وارد شده است بعلاوه کليه پول هايی که به عنوان سپرده نزد بانک ژاپن موجود است

Money Market
بازار پولی- بازارهايی با روانی و نقد شوندگی بسيار بالا برای سرمايه گذاری های کوتاه مدت در ابزارهای مالی و اوراق قرضه ای که تاريخ سررسيد آنها معمولآ کمتر از يک سال است. هزينه انجام معامله در چنين بازاری نسبت به سود احتمالی حاصل از معامله بالاست بنابراين معاملات بايد با حجم بالا انجام شود تا به صرفه باشد.به همين دليل معامله گران بازار پولی عمدتآ بانکها و ساير موسسات مالی بزرگ هستند

Money market Instuments
ابزارهای بازار پولی-ابزار های مالی کوتاه مدت با ريسک کم مانند سپرده مدت دار،اوراق بهادار تجاری و اوراق خزانه داری

Money Supply
عرضه پول- مقدارکل پول درگردش در اقتصاد يک کشور.برای سنجش آن معيارهای مختلفی مانند إم1،إم2 وإم3وجود دارد

Mortgage backed security MBS
اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی-نوعی اوراق بهادار که پشتوانه آن اصل و بهره وام های رهنی اعطاء شده به متقاضيان است. مؤسسات مالی که پرداخت وام نيز يکی از فعاليت هايشان است به پشتوانۀ پولی که به عنوان بهره و اصل وام خوددريافت می کنند،اقدام به نشر و فروش اوراق بهادارمی کنند و بدين ترتيب برای انجام فعاليت های خود تامين سرمايه می کنند

Moving Average
ميانگين متغير-از اصطلاحات تحليل تکنيکال به معنای ميانگين قيمت است در طی يک دوره زمانی معين.متداولترين ميانگين ها،ميانگين های 200،100،50،30،20روزه هستند.ميانگين متغير متداولترين ميانگين در تحليل تکنيکال است و از آنها برای رسم نمودارهايی استفاده می شود که نشان می دهندروند قيمت صعودی است يا نزولی.ميتوان از اين ميانگين برای پيگيری الگوهای روزانه،هفتگی يا ماهانه استفاده کرد.هر روز يا هفته يا ماهی که می گذرد ارقام جديدی به ميانگين اضافه می شود و قديمی ترين ارقام خودبخود حذف می شود و به اين ترتيب ميانگين بر حسب زمان تغيير می کند.به طور کلی هر قدر چهارچوب زمانی ميانگين متغير کوتاهتر باشد نوسانات قيمت بيشتر است.برای مثال خطوط در يک ميانگين متغير 20 روزه بيشتر بالا و پايين می روند تا خطوط يک ميانگين 200 روزه

MPC Marginal Propensity To Consume
گرايش نهايی به مصرف-نشان دهنده بخشی از درآمد اضافی فرد که صرف خريد کالا و خدمات شود.مثلاً اگر علاوه بر درآمد ساليانه خود، پاداشی معادل 500 دلار دريافت کنيد و تصميم بگيريد 400 دلار آن را برای خريد کالا و خدمات صرف کنيد، به اين 400 دلار

Mutual fund
شرکت سرمايه گذاری تعاونی-اينگونه شرکت ها سرمايه لازم برای فعاليت خود را از فروش عمومی سهام خود تهيه می کنندوپس از آن وجوه جمع آوری شده را برای خريد ساير ابزارهای مالی مانند سهام واوراق قرضه سرمايه گذاری می کنند.هر يک از خريداران سهام درازای پولی که پرداخته اند متناسب با مبلغ پرداختی خودجزء سهام داران شرکت می شوند.در اکثر شرکت های سرمايه گذاری تعاونی سهام داران می توانند هر زمان که اراده کنند سهم خود را بفروشند.قيمت سهام شرکت به طور روزانه بنا بر ميزان موفقيت عملکردشرکت تغيير می کند.سرمايه گذاری در اين شرکت ها از طريق خريد سهام اين مزايا را دارد که اولآ تنوع سهام وجود دارد،ثانيآ تسويه شوندگی بالايی موجود است و هر زمان بخواهيد برای سهامتان خريدار وجود دارد و می توانيد سهامتان را به پول تبديل کنيد و ثالثآ اينکه کار به سادگی و راحتی انجام می گيرد و پيچيدگی های متداول تجاری را ندارد ولی در ازاء اين مزايا سهام دار بايد کميسيون بپردازد و حداقل ميزان سرمايه گذاری نيز از قبل تعريف وتعيين شده است

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف L
لغت نامه فارکس بر اساس حرف N

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.