کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف Z

**

Z Certificate
گواهينامه زد
گواهينامه ای که بانک انگليس برای مؤسسات تنزيل صادر می کند تا بتوانند در معاملات اوراق بهادار درجه يک کوتاه مدت فعاليت کنند

Zero Coupon Bond
اسناد قرضه بدون بهره-اين اسناد باقيمتي بسيار نازلتر از قيمت اصلي واگذار ميشودو گرچه در طي دوره دوام آن بهره اي به آن تعلق نميگيرد ولي در موعد سر رسيد آن که بيشتر از 10 سال است ،دارنده سهام چندين برابر قيمت خريد وجه دريافت مي کند

ZEW
سرواژه به زبان آلماني به معناي مرکز تحقيقات اقتصادي اروپا
اين موسسه آلمانی هر ماه با نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی در سرتاسر اروپا برآوردی از وضعيت کنونی اقتصاد آلمان و تخمينی از رشد آتی اقتصاد در اين کشور تهيه می نمايد

ZEW Indicator of Economic Sentiment
شاخص وضعيت اقتصادی زد ايی دبليو- پيش بينی کوتاه مدتی از وضعيت اقتصادی آلمان که طی آن مرکز تحقيقات اقتصادی اروپا يا زد ايی دبليو از کارشناسان اقتصادی می خواهد تا يک ارزيابی کيفی ازوضعيت تورم،نرخ بهره،نرخ ارز و بازار سهام ارائه دهند

ZEW Survey – Euro Zone
ارزيابی موسسه مرکز تحقيقات اقتصادی اروپا
اين موسسه هر ماه با نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی در سرتاسر اروپا برآوردی از وضعيت کنونی اقتصاد آلمان و تخمينی از رشد آتی اقتصاد در اين کشور تهيه می نمايد

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای