• کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف J

  **

  Jawbone
  اظهارات و بيانيه هايي که سياستمداران و مراجع پولي اعلام ميدارند تا بر تصميمات بخش هاي اتحاديه اصناف،مصرف کننده وتجارت تاثير بگذارند.اين اظهارات غالبا همراه با پيش بيني مي باشند

  Job to applicant ratio
  تعداد مشاغل موجود برای جويندگان کار

  Jobber
  تريدري که در هر تريد به دنبال سودهاي کوتاه مدت است وبه ندرت اتفاق ميافتد که پوزيشني رابيش از يک روز نگاه دارد

  Jobless Claims Change
  مدعيان بيکاری-تعداد افرادی که حق بيکاری می گيرند ولی فعالانه در جستجوی کارند.اين شاخص به همراه شاخص «نرخ مدعيان بيکاری» که همزمان منتشر می شوند برای سنجش وضعيت و سلامت بازار نيروی کار انگليس بکار می روند. «نرخ مدعيان بيکاری» برحسب درصد بيان می شود ولی اين شاخص يک عدد حقيقی است

  Jurisdiction Risk
  ريسک حوزه قضايی:الف-ريسک وامی که در حوزه قضايی کشور ديگری اخذ شود.ب-ريسک سرمايه گذاری در کشوری ديگر .با اين کار سرمايه گذاری انجام شده تحت قوانين حوزه قضايی و اختيارات قانونی کشور خارجی مزبور قرار می گيرد

  Juristiction
  حوزه قضايی

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای