لغت نامه فارکس بر اساس حرف P

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف P

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف P

**

Package Deal
معامله يک جا،قرارداد کلی
دستوری برای انجام تعدادی معامله به طور همزمان به طوری که اگر يکی از آنها انجام نشود ،ساير معاملات هم صورت نپذيرد
معامله گری که مايل است يک استراتژی خريد-فروش همزمان راانجام دهد با استفاده از اين روش کاملآ مطمئن است که اگر يکی ازاين دو معامله به هر دليلی امکان پذير نباشد،معامله ديگر هم انجام نخواهد شد

Par
الف-ارزش اسمي اوراق بهادار و اسناد مالي
ب-قيمت رسمي يک ارز

Parities
برابری-ارزش یک ارز بر حسب ارزی ديگر

Parity
برابری-نرخ های رسمی ارز بر حسب واحد پول قراردادی إس دی آر يا بر حسب ارز ديگری که به عنوان استاندارد نرخ گذاری پذيرفته شده است.بسياری از ارزها برحسب دلار نرخ گذاری شده اند

Participation Rate
ميزان مشارکت-بخش فعال و شرکت کننده در نيروي کار يک اقتصاد
ميزان مشارکت در تعيين تعداد نفوس مشغول به کار،مايل به کار و افرادي که فعالانه در جستجوي کار هستند،اهميت بسزائي دارد.کساني که هيچ تمايلي به کار کردن ندارند جزئي از ميزان مشارکت به حساب نمي آيند

payroll
الف-کل مبلغی که به کارکنان يک شرکت در فواصل زمانی معين پرداخت می شود
ب-فهرست اسامی کارکنان به همراه اطلاعات مربوط به حقوق ماهانه،دستمزد،پاداش وپرداختي خالص پس از کسر وجوهات مقرره کارکنان مزبور

Pegging
تثبيت قيمت اوراق بهادار و ارز-روشي است براي با ثبات کردن پول که در آن يک کشوربا ثابت نگه داشتن نرخ تبديل ارز بين واحد پول خود و واحد پول کشوري ديگرسعي ميکند به اين هدف دست يابد

Pending Home Sales Index
شاخص فروش خانه به صورت قولنامه-اين شاخص در مورد خانه های چند سال ساخت است نه خانه های نوساز.معامله چهار تا شش هفته پس از قرارداد قولنامه، انجام می پذيرد

Pending Order
دستور مشروط
دستور انجام معامله در صورتی که قيمت بازار به آن حدی برسد که معامله گر تعيين کرده است.چهار نوع دستور مشروط وجود دارد که عبارتند از
Buy Stop
Sell Stop
Buy Limit
Sell Limit

Performance
عملکرد،کارکرد،بازده-نتايج فعاليت های يک سازمان يا يک سرمايه گذاری در مدت زمانی معين

Permitted Currency
ارز مجاز ارزی که براحتی قابل تسعير باشد به عبارت ديگر ارزی که قوانين و مقررات کشور مربوطه امکان تبديل آن را به ديگر ارزهای عمده جهان فراهم می آورد.چنين ارزی می تواند در يک بازار ارزی فعال و تسويه پذير با ديگر ارزها مبادله شود

Personal Consumption Expenditure
هزينه مصرفي خصوصي،هزينه بابت مصارف شخصي-آن بخش از درآمد شخصي در اختيار و قابل مصرف (درآمد شخصي منهاي ماليات مربوطه) که براي تهيه کالاي مصرفي خرج شده وشامل کالاهاي مصرفي نيمه بي دوام و بي دوام است

Personal Consumption Expenditure ( PCE ) – United States
هزينه مصارف شخصی-از شاخص های اقتصادی امريکا
هزينه ای که مصرف کنندگان ماهانه برای کالاهای بادوام وکالاها و خدمات مصرفی می پردازند

Pip
کمترين ميزان تغيير قيمت جفت ارزی -اين مقدار در واقع تغيير کم ارزش ترين رقم در قيمت يک جفت ارزی است به طور مثال اگر قيمت يک جفت ارزی از 1.3235به 1.3236 برسد يک پيپ افزايش قيمت داشته است

Pips
کمترین میزان تغییرات یک ارز که د ربازارهای بازار ارز تغییرات نرخها با آن سنجیده می شود .برای بیشتر ارزها یک ده هزارم نرخ تبدیل است مثلاً اگر قيمت يک جفت ارزی از 1.2863 به 1.2850 برسد 13 pips کاهش قيمت داشته است.

Platform
سکوی معاملات
در بازار های بين المللی امروزی که از اينترنت و وسائل مخابراتی مدرن بهره می جويد سکوی معامله يک مکان فيزيکی نِست که در آن خريداران و فروشندگان برای انجام معامله با يکديگر گرد هم آيند بلکه مکانی مجازی در شبکه اينترنت است که کليه اطلاعات و امکانات لازم برای خريد و فروش رادر اختيار معامله گران قرار می دهد

PMI
purchasing managers’ index
شاخص مديران خريد

PMI New Zealand
اين سرواژه اگر برای امريکا يا کشورهای ناحيه يورو بکار رود به معنای شاخص مديران خريد است اما در مورد نيوزلند معنای آن متفاوت است و به مفهوم شاخص عملکرد توليد است و سرواژۀ عبارت
Performance of Manufacturing Index
میباشد

Point
واحد
الف-تغييرات نرخ ارز معمولا بر حسب واحد است که برابر است بايک صدم درصد يا يک ده هزارم نرخ نقدی يانرخ روز بازار
ب-يک درصد تغيير نرخ بهره را يک واحد گويند.مثلاً وقتی نرخ بهره از %8 به %10 برسد،نرخ بهره 2 واحد افزايش يافته است
ج- حداقل نوسان قيمت

Political Risk
ريسک سياسی-احتمال به خطر افتادن سرمايه گذاری معامله گران دراثر تغيير خط مشی های دولت

Position
معامله
خريد و فروش اوراق بهادار به منظور کسب سوداز تفاوت موجود بين قيمت خريد و قيمت فروش
از آنجا که در بازار بازار ارز فقط ارز خريد و فروش می شود،اين واژه به معنای خريد و فروش جفت ارزی است که به طور اختصار می توان آن را معامله ناميد

Position – Long
معامله خريد-خريد يک جفت ارزی با اين پيش بينی که قيمت افزايش می يابد و می توان با پايان معامله-بستن پوزيشن- سود برد

PPI
producer price Indices
شاخص های بهای توليد کننده

Premium
زيادتی قيمت يک سهام يا اوراق قرضه نسبت به قيمت اسمی آن
مبلغی که خريدار قرارداد اختيار معامله بايد به فروشنده قرارداد بپردازد

Price
قيمتی که در آن کالای پايه- که در بازار ارز اين کالا ارز است- خريد و فروش می شوند

Price Transparency
شفافيّت قيمت
زمانی که همه معامله گران از قيمت مطلع باشند و بتوانند بر اساس همان نرخ دست به خريد و فروش بزنند

Primary market
بازار اوليه،بازار دست اول-بازار فروش اوراق بهادار از سوی نشر دهنده.سرمايه گذار دراين بازار اوراق مذکور رايا با هدف نگهداری يا فروش به ديگر سرمايه گذاران در بازار ثانوی خريداری می کند

Prime Rate
اندازه بهره ممتاز-کمترين ميزان بهره:نرخ بهره وام های اعطايی بانک های تجاری به مشتريان بسيار معتبر مانند شرکت های بزرگ

Prime Rate US
نرخ بهره ممتاز-حداقل ميزان بهره
نرخ بهره وام های اعطايی بانک های تجاری امريکا به مشتريان بسيار معتبر خود مانند شرکت های بزرگ

Principal
صاحب اصلی
معامله گری که برای خودش و نه برای شخص- حقيقی يا حقوقی-ديگر اقدام به خريد يا فروش سهام می نمايد

Principal Value
مبلغ اصلی،ارزش اصلی
مبلغ اوليۀ سرمايه گذاری شده توسط مشتری

Private Capital Expenditure
هزينه سرمايۀ خصوصی
قيمت کالاهای سرمايه ای که خريداری شده يا انتظار می رود که خريداری شوند

Private Consumption Germany Euro zone
مصرف شخصی هزينه های پرداختی خانوار برای کالا و خدمات

Producer & Import Prices-switzerland
شاخص بهاي واردات و مصرف کننده

Producer Price Index Input UK
شاخص بهای توليد شامل بهای مواد اوليه و هزينه های جاری توليد که به طور ماهانه بررسی ميشود.از شاخص های اقتصادی انگليس است

Producer Price Index Output UK
شاخص بهای توليد که تغييرات قيمت کالاهارا بلافاصله پس از توليد به طور ماهانه بررسی می کند

productivity
قابليت توليد-ميزان توليد هر کارگر در مدت يک ساعت

Profit Taking
برداشتن سود-فروش يک دارايی وقتی که قيمت آن افزايش فوق العاده حاصل کند زيرا بهترين فرصت برای کسب سود است

PSNCR
Public Sector Net Cash Requirements
نقدينگی خالص جهت انجام خدمات دولتی ضروری برای عامه مردم

public finances UK
ماليه عمومی- مقدار پول لازم جهت تامين مالی دولت در انگليس.رقم بالای آن نشان می دهد که دولت سال مالی خوبی نداشته و برای انجام برنامه هايش با کسر بودجه مواجه است و احتياج به تامين مالی دارد

Public Sector Net Borrowing UK
ميزان وام های تازه ای که دولت انگليس برای موازنه کسری بودجه خود گرفته است

Purchasing Power Parity
برابری قوه خريد،نرخ نسبی مبادله
تئوريی که بر اساس آن در طولانی مدت قيمت کالاها و خدمات يکسان در کشورهای مختلف برابر می شود.اين تئوری بر اساس اين عقيده است که می توان نرخ بهره را به نحوی تنظيم کرد که امکان معاملات ارزی به سود از ميان برود و در نتيجه تغييری در قيمت کالاها در کشورهای مختلف ايجاد نگردد

Put Call Parity
تعادل بين قيمت اختيار خريد و قيمت اختيار فروش-رابطه تعادلی بين قيمت اختيار خريد و قيمت اختيار فروش در شرايطی که هر دو دارای قيمت توافقی يکسان و تاريخ سررسيد مشابهی باشند.در اين صورت با داشتن قيمت يکی قيمت ديگری به دست می آيد

Put Option
اختيار فروش – حق فروش ارز،سهام يا اوراق بهادار به قيمت مورد قبول ظرف مدت تعيين شده از قبل – اختيار فروش قراردادی است كه به موجب آن دارنده اختيار می تواند در تاريخ مشخصی از آينده -تاريخ سررسيد يا انقضاء- دارايی خاصی را با قيمت توافقی -قيمتی كه هنگام عقد قرارداد تعيين می شود-بفروشد. دارنده اختيار اين حق را دارد كه از اختيار خود استفاده كند يا نكند

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف O
لغت نامه فارکس بر اساس حرف Q

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.