لغت نامه فارکس بر اساس حرف D

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف D

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف D

**

Daily Trading Limit
بيشترين و کمترين قيمت مجاز برای يک کالا يا يک اختيار معامله در يک روز کاری بازار بورس.وقتی قيمت به اين حد برسد تا روز کاری بعدی ديگر معامله ای برروی سهام مذکور صورت نمی گيرد

Day Order
دستور روزانه-دستور خريد يا فروش در بورس که به طور اتوماتيک در پايان روزی که دستور داده شده لغو ميگردد

Day Trader
معامله گری که بر اساس نوسانات ناچيز قيمت درکوتاه مدت خريد و فروش می کند

Day Trading
معامله خريد و فروش ارزی که به طور اتوماتيک هر شب ساعت ده به وقت گرينويچ تمديد می شود.طول مدت اين معامله از روز باز شدن پوزيشن تا زمان بسته شدن آن می باشد.در صورتی پوزيشن بسته می شود که الف-معامله گر خود اقدام به بستن پوزيشن نمايد.ب-پوزيشن به علت رسيدن به حد سود يا حد ضرر که از قبل توسط معامله گر تعيين شده،بسته شود.تا زمانی که پوزيشن باز است برای هر بار تمديد در ساعت ده شب -به وقت گرينويچ-مبلغی از معامله گر اخذ می شود

DCLG
Department for Communities and Local Government
دپارتمان جوامع و دولت محلی انگليس

Deal Date
تاریخی که در آن خریدار و فروشنده با هم توافق می کنند که سرمایه را با هم تبادل کنند

Deal Ticket
شيوه ايي ابتدايي براي ضبط اطلاعات اوليه مربوط به قرارداد

Deal Ticket / Deal Slip
شيوه ايي ابتدايي براي ضبط اطلاعات اوليه مربوط به قرارداد

Dealer
دلال،کارگزار-فرد يا مؤسسه ای که به عنوان مسئول اصلی عمل می کند و قادر است هر زمان که لازم باشد با موجودی خود مبادرت به خريد يا فروش سهام و ساير اوراق بهادار نمايد

Debt
وام،قرض
اوراق قرضه،وام های رهنی،اوراق خزانه،… انواع وام يا قرض هستند.شرايط باز پرداخت،تاريخ سررسيد و ميزان بهره آنها مشخص گرديده است

Declaration Date
تاريخ اعلام-آخرين روز یا ساعتی که خريدار قرارداد اختيار معامله فرصت دارد تا تمايل يا عدم تمايل خود را برای استفاده از حق خود به فروشنده قرارداد اعلام کند

Default
عدم پرداخت بدهی- عدم اجرای تعهدات قانونی
نپرداختن اصل يا بهره اوراق قرضه توسط صادر کننده اوراق به مشتری در زمان سررسيد

Deficit
کسر موازنه،کمبود،کسري

Deflator
عامل تعديل کننده قيمت-ضريب تعديل کننده قيمت
عامل تبديل دلار جاری به دلار ثابت(دلار تعديل شده بر اساس تورم) به منظور مقايسه قيمت ها جدا ازتاثيرات کلی تورم

Delivery
تحويل-تحويل ارز مورد معامله بر طبق توافق طرفين

Delivery Date
موعد قرارداد که در آن تبادلات ارزي رخ مي دهد

Delivery Month
ماه تحويل-ماه سررسيد يک قرارداد آتی که بايد تحويل در آن ماه صورت گيرد

Delivery Points
نقاط تحويل-مکان يا تسهيلات يک بازار معاملات فيوچرز-معاملات آتی-برای تحويل دادن و تحويل گرفتن کالاهای مورد معامله

Delivery Risk
ريسک تحويل-زمانی بکار می رود که يکی از طرفين معامله قادر به انجام تعهدات خود نباشد

Delta
دلتا-تغيير حاصله در قيمت يک قرارداد اختيار خريد به ازاء يک واحد تغيير قيمت در دارايی پايه
دلتا-نسبت تغيير قيمت يک قرارداد اختيار معامله به تغيير قيمت دارايی پايه

Department for Communities and Local Government
دپارتمان جوامع ودولت محلی انگليس

Depo
سپرده

Depository Institution
مؤسسه مالی سپرده پذير- مؤسسات مالی امريکا مانند بانک های پس انداز که می توانند پول مشتريان را به صورت سپرده پذيرفته و نگهداری نمايند.قوانين حاکم بر مؤسسات سپرده پذير فدرال توسط شرکت بيمه سپرده فدرال وضع می گردد.بانک های رهنی جزء موسسات سپرده پذير نيستند زيرا فقط می توانند وام بدهند و مجاز به پذيرفتن سپرده نيستند

Depreciation
سقوط ارزش يک ارز بخاطر فشار بازار

Derivative
اوراق مشتقه-به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی -دارایی پایه- می گیرند
دارایی پایه می تواند به شکل سهام، کالا، بورسهای خارجی، نرخهای بهره، صنعت ساخت و ساز یاهرنوع دارایی دیگرباشد.قراردادهای اختيار معامله متداولترين شکل اوراق مشتقه هستند

Derivatives
اوراق مشتقه-به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی -دارایی پایه- می گیرند
دارایی پایه می تواند به شکل سهام، کالا، بورسهای خارجی، نرخهای بهره، صنعت ساخت و ساز یاهرنوع دارایی دیگرباشد
چهار نوع اوراق مشتقه اصلی عبارتند از:قراردادهای آتی،سلف،معاوضه و اختيار معامله که از اين ميان قرارداد اختيار معامله متداول ترين نوع اوراق مشتقه می باشد

Desk
به گروهی اطلاق می شود که يک يا چند ارز خاص را معامله می کنند

Details
جزئيات قرارداد-تمام اطلاعات مورد نیاز برای به مرحله نهایی رساندن قرارداد تبادلات ارزی ، اطلاعاتی ماننداسم،نرخ،تاریخ و محل تحویل

Devaluation
عملی که دولت برای کاهش ارزش ارز انجام میدهد

DEWR
استراليا-دپارتمان رابطه بين محيط کار و استخدام

DEWR Skilled Vacancies – Australia
مشاغل موجود برای نيروی کار ماهر استرالياتهِيه شده توسط موسسه دی ايی دبليو آر-اين شاخص اقتصادی تغييرات ماهانه در تعداد مشاغل موجود برای نيروی کار ماهر در سراسر استراليا رابررسی می نمايد

DIBOR
نرخ بهره بين بانکی دوبلين

Direct Quote
مظنه مستقيم-اعلام قيمت يک ارز خارجی برحسب واحد پول ملی يک کشور

Dirty Float
سيستم تعيين نرخ ارز کنترل شده-نوعی نظام تعيين نرخ ارز که در آن نرخ ارز تثبيت شده نيست بلکه در کنترل بانک مرکزی است و بانک مرکزی با تغيير نرخ بهره و در پی آن جذب يا دفع جريان سرمايه می کوشد تا از نوسانات مفرط نرخ ارز جلوگيری کند. اين سيستم برخلاف سيستم شناوری خالص است زيرا در سيستم شناوری خالص نرخ ارز را فقط بازار و بورس بازی های آن تعيين می کنند و بانک مرکزی هيچ نوع دخالتی در اين زمينه ندارد

Discount
تخفيف

Discount House
مؤسسه تنزيل
الف-مؤسسه ای که اوراق بهادار معتبر و کم ريسک را می خرد و بعد يا دوباره آنها را می فروشد يا تا رسيدن موعد سررسيد نگاه می دارد
ب-مؤسسه ای که برات و اسناد را تنزيل می نمايد

Discount Rate
نرخ تنزيل،ميزان تنزيل
الف-اندازه بهره ای است که بانک ها بر برات و سفته هنگام خريد آنها اعمال می کنند
ب-نرخ بهره وام های کوتاه مدتی که بانک ذخيره فدرال بدون واسطه و به طور مستقيم به بانک های تحت پوشش خود پرداخت می کند

Discretionary Account
حساب اختياری-حسابی که مشتری آن را در اختياريک موسسه معامله کننده قرار می دهد تا از طرف او با آن حساب به خريد و فروش جفت ارزی بپردازد.مؤسسه مذکور در انتخاب جفت ارزی،قيمت و زمان بندی معاملات -با رعايت موارد قيد شده در توافقنامه-اختيار عمل دارد

Distributive Trade
تجارت توزيعی-رساندن کالاها به دست مصرف کنندگان نهايی آنها از طريق شبکه عمده فروشی و خرده فروشی

Dividend
سود سهام که به سهام داران شرکت می رسد،آن بخش از درآمد يک شرکت که بين سهام داران شرکت تقسيم می شودو معمولآ هر سه ماه يکبار پرداخت می شود

Domestic CGPI Domestic Corporate Goods Price Index Japan
شاحص بهای کالاهای شرکتی داخلی-شاخصی که بهای کالاهای خريداری شده توسط شرکت های ژاپنی را نشان می دهد

Domestic corporate Goods Price Index_Domestic CGPI – Japan
شاخص بهاي کالاهاي خريداري شده توسط شرکتهاي داخلي در ژاپن

Domestic Demand
تقاضای داخلی
از شاخص های اقتصادی آلمان که نشان دهنده کل کالاها و خدماتی است که مصرف کنندگان آلمانی تقاضا کرده اند

Double
اختيار معامله دوگانه – نوعی اختيار معامله جهت خريد يا فروش يک ارز يا دارايی پايه به قيمت معين. در اين نوع اختيار معامله استفاده از حق فروش منجر به انقضای حق خريد و برعکس استفاده از حق خريد باعث انقضای حق فروش می شود

Durable Goods Order
سفارش کالاهاي بادوام-شاخص اقتصادي که تغييرات حاصله در ميزان فر وش کالاهايي با طول عمر بيش از سه سال را نشان ميدهد

Dwelling Starts – Australia
از شاخص های اقتصادی استرالياوبيانگر تعداد خانه های نوسازی که طی ماه گذشته کار ساخت آنها آغاز شده است

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف C
لغت نامه فارکس بر اساس حرف E

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.